Agrolasta d.o.o. AGROSOL Liquid

Osnova proizvoda AGROSOL VINO & FRUTTA je AGROSOL LIQUID oplemenjen sa:
4% Mn mangan ukupno
2% Zn cink ukupno
2% Fe željezo ukupno
15% Ca kalcij ukupno
8% Mg magnezija ukupno
1% S sumpora ukupno

Posebna funkcija iz aminokiselina, organskog dušika i mikroelemenata, prirodnih hranjivih tvari i N, P, K, Mg, Na, B, Cu, Fe, Mn, Zn, ugljikohidrata, masnih kiselina, vitamina A, B1, B2, B3, B6, B12, C, D3, E i K, auksina.

UPOTREBA

Doziranje

 ​Stopa primjene ovisi o kulturi. Preporučuje se primjena što veće količine vode po hektaru.

VINOVA LOZA

1. Tretiranje 2. Tretiranje 3. Tretiranje 4. Tretiranje
Posljednji pred cvat 3 l/ha Kraj cvatnje 3 l/ha Oko 14 dana nakon posljednjeg tretiranja  3 l/ha Oko 14 dana nakon posljednjeg tretiranja  3 l/ha

JABUKA / KRUŠKA

1. Tretiranje 2. Tretiranje 3. do 6. Tretiranje
BBCH 13-15 oko 10-15 cm   2,5 l/ha Oko 14 dana nakon prvog tretiranja  2,5 l/ha Uvijek u razmaku od 14 dana   2,5 l/ha

JABUKA / KRUŠKA

PROLJEĆE LJETO
1. Tretiranje 2. Tretiranje 3. Tretiranje 4. Tretiranje
BBCH 13-15 oko 10-15 cm   2,5 l/ha Oko 14 dana nakon prvog tretiranja  2,5 l/ha Uvijek u razmaku od 14 dana   2,5 l/ha

GROŽĐE

Tretiranje
Više primjena od cvatnje do berbe     4-6 l/ha

U voćarstvu se ne preporučuje primjena zadnjih 20-30 dana prije berbe jer se može pojaviti bijelo-sivi pokrov na plodu 

VAŽNO!
Prilikom svake primjene potrebno je koristiti ovlaživače!
(ako ih već ne sadržava partnerska komponenta smjese)

Upotreba ovlaživača pospješuje učinak AGROSOL Vino & Frutta proizvoda. Kod upotrebe partnerskih komponenti obratite pažnju na upute za upotrebu tih komponenti! Primjena samo ako je neophodno i u skladu sa stopom primjene. Čuvati izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca! Prilikom prskanja ne udisati. Nije potrebno razdoblje čekanja! Zaštititi od smrzavanja, skladištiti od 0 - 30 ºC. Također zaštititi ga od izravne sunčeve svjetlosti.

U slučaju pitanja / nedoumica javite nam se i pomoći ćemo Vam.

Područje primjene

Primjenjuje se u svim kulturama na način kao i Agrosol Liquid. Pogledaj tablice primjene

Učinak na biljke

Slike s polja

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu  Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija"